Wednesday, June 25, 2008

MEDIA PENGAJARAN

1. Dalam pengkelasan media pengajaran, Edgar Dale (1946) telah membina "Kon Pengalaman Dale". Apakah yang dimaksudkan dengan "Kon Pengalaman Dale"? Apakah pula pendapat Brunner (1966) mengenai kon yang sama?

2. Lukiskan 1 carta aliran (langkah-langkah) penyediaan media pengajaran.

* Soalan 1 dan 2 di atas perlu dijawab dan masukkan dalam portfolio anda.

Media Pengajaran dan Pembelajaran: Sila rujuk
http://www.geocities.com/mohdkhazimi/belajar.html

TAHNIAH

Tahniah kepada 10 pelajar saya yang dah mendaftar! Tolong bantu yang lain-lain mendaftar apabila mereka dah balik dari KAGUM nanti. Gambar tak boleh upload... abaikan!

Saturday, June 21, 2008

BAHAN RUJUKAN EDU3105

Teknologi Pendidikan
Berbagai-bagai takrifan telah diberikan mengenai teknologi pendidikan:

"Teknologi pendidikan ialah gabungan manusia, peralatan, teknik dan peristiwa yang bertujuan untuk memberi kesan baik kepada pendidikan" (Crowell (1971):Encyclopedia of education)

"Teknologi dalam pendidikan ialah penggunaan kemahiran dan teknik moden dalam keperluan latihan, yang meliputi kemudahan belajar dengan menggunakan persekitaran setakat mana ianya menimbulkan pembelajaran" (Uhwin Derek (1976): Applying Educational Technology)

Kesimpulan: Teknologi pendidikan ialah satu sistem yang meliputi alat dan bahan media, organisasi yang digunakan secara terancang bagi menghasilkan kecekapan dalam pengajaran dan keberkesanan dalam pembelajaran.

Sila rujuk: http://www.educ.upm.edu.my/~rj/5.html

Reka Bentuk Pengajaran

ASSURE was stood for :
A - Analyze the Learner
S - State the Objectives
S - Select the Method
U - Utilize the Media and Materials
R - Require Learner Participation
E - Evaluate and Revise

The second model was ADDIE Model.
ADDIE was stood for :
A – Analyze
D – Design
D – Development
I – Implementation
E – Evaluation

Sila rujuk:
http://members.tripod.com/~SHAFFE/reka.htm
http://www.moeyc.gov.jm/projects/pesp/pesp_it_web/Workshop/training.html

SENARAI NAMA BAGI AKTIVITI KUMPULAN

Berikut ialah senarai nama bagi menjalankan aktiviti kumpulan yang akan dimaklumkan kemudian.

Kumpulan 1: Noor Asmawati, Ahmad Suhaimi, Rohaizam & Mohd Suhaimi
Kumpulan 2: Yasmin, Muhammad Fikhri, Firdaus & Khairul Na'im
Kumpulan 3: Nor Hasdiana, Muhammad Hafiz, Norazlihan & Zuraidi Hafiz
Kumpulan 4: Hafizah, Mohd Sallehuddin, Muhamad Sabri & Mohd Haleq
Kumpulan 5: Yasminder Kaur, Mohd Iqbal Ridzwan, Kamarul Ariff & Mohd Fikri

Sila daftar (sign in) nama anda dan upload gambar.

SENARAI NAMA

Ketua kumpulan / Penolong / Setiausaha
Sila hantar senarai nama kumpulan yang lengkap dengan nombor kad pengenalan dan nombor telefon bimbit kepada saya secepat mungkin.

Thursday, June 19, 2008

Tugasan 1

1. Nyatakan secara ringkas definisi konsep-konsep berikut:

a. Teknologi
b. Pengajaran
c. Pembelajaran
d. Teknologi Pengajaran

Wednesday, June 18, 2008

Sila bawa bersama anda tugasan yang telah diberikan pada hari Isnin.

TUGASAN SEMESTER KKP

Taklimat KKP akan di adakan pada hari Rabu 25 Jun 2008 Jam 2.00 petang di Makmal 2 JTMK. Semua pelajar dikehendaki hadir. Terima kasih.